Thay gạt từ máy in

Tại sao phải thay gạt từ máy in ? Gạt từ là một linh kiện nằm trong hộp mực máy in có nhiệm vụ giữ cho trục từ chỉ hút lên một lượng mực vừa đủ từ hộp lên trống mực....